Bestellen

Bestelformulier

Vul het bestelformulier en verzend deze. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging van ons als die is aangekomen.

Vul bij de bestellijst het aantal gewenste nummer pakketten in.

Contactpersoon Sligro:

contactpersoon

Jan Jansema

Sligro Drachten

Dopplerlaan 1 9207HC Drachten
drachten.showroom@sligro.nl
0512-587111
06-55694224
Graag vermelden dat het om een Lions bestelling gaat